تحلیل و بررسی رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا

تحلیل و بررسی رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی رابطۀ بین اضطراب و تیپ¬های شخصیتی درون گرا و برون گرا دارای 163 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت  ضرورت پژوهش
هدف کلی
هدف فرعی
فرضیۀ کلی
فرضیۀ فرعی
محدودیت ها
تعاریف نظری و عملیاتی
متغیرها
فصل دوم
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
جامعۀ آماری ، نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات و ویژگی های آن
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل یافته ها
جداول و نمودارها
فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق

خلاصه ی تحقیق
تحلیل نتایج
پیشنهادات 
منابع و ماخذ
پیوست ها

قسمتی از متن :


پیشگفتار:
اضطراب به منزلۀ فقدان آرامش، تردید، عدم اعتماد در تسلط بر موفقیت ها است و به نظر محصول فرعی هرنوع تحریک کشاننده ای شدید است که دربرابر آن پاسخ های مهار شده امکان پذیرنیست. 
تصویر شخصیت مضطرب، سیمای فرد نگرانی را به دست می دهد که نسبت به تنیدگی ها حساس است و در یک ناایمنی اجتماعی و جهانی زندگی می-کند، همچنین فعالیت های خود را از پیش با شکست مواجه می بیندو برای خود و نزدیکان خود نگران است.
از سوی دیگر شخصیت مفهومی بسیار پیچیده در روانشناسی است که آگاهی از آن شالوده اغلب روان درمانی ها و نظریه های آسیب شناسی را تشکیل می دهد. شاید بدون اغراق بتوان گفت که بدون آگاهی از این مفهوم، نمی توان روش های روان درمانی و تعدادی از اختلال های روانشناختی را به روشنی درک کرد.
ویژگی های هر انسانی منحصر به فرد است، اما به نظر می رسد که می توان آنها را طبقه بندی کرد به عبارت دیگر، می توان در ویژگی های انسان ها تشابهاتی یافت. روانشناسان سعی کرده اند افراد را در طبقات مختلف جای دهند. طبقه بندی شناخته  شده ای که کارل گوستاویونگ پیشنهاد کرده، طبقه بندی به صورت « درونگرایی- برون گرایی » است. 


قیمت : 21000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی

تحقیق رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا

دانلود تحقیق رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی

رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی

اضطراب

تیپ های شخصیتی

درون گرا و برون گرا

درون گرا

برون گرا

تیپ شخصیتی درون گرا

تیپ شخصیتی برون گرا

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 163
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 88
حجم 179/3 کیلوبایت
دسته مقاله روانشناسی